Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Fotograf - fotografier - fotokunst - fotobok - bilder av #mindscape, #landscape and #cityscape

Akerselva - Oslos nerve (i blått og grønt)

Vannet fra Maridalsvannet som renner ut i Akerselva skaffet Oslos borgere store inntekter fra 1600-tallet av. Inntekter som la grunnen for et industrieventyr langs elva uten sidestykke i norsk historie. Denne elva som har vært motoren i industriutviklingen i Oslo og delvis også for hele Norge, finner nå mer og mer tilbake til en natur som ligner den som var her før danskekongen og borgerne i gamle Kristiania startet veien til rikdommen fra kornmøller via tømmersager til tekstil og jernverk.  En snuoperasjon styrt av økonomiske konjunkturer, men også av fremsynte mennesker fra stat og kommune, blant private næringsdrivende og av iherdige ildsjeler som klarte å rydde opp og finne ny bruk av bygninger og miljø langs elva. 

Akerselva er reingjort. I sola skinner det stedvis i blått. I sommerhalvåret er landskapet irrende grønt langs breddene. Slik var det ikke for hundre år siden da oppryddingsaksjonene tok til på 1920-tallet, skjøt fart på 1980-tallet og fortsatte de påfølgende tiårene med å gjøre elva til hva den er i dag. Da hadde elva vært Oslos og Norges industrilokomotiv i nærmere 300 år. Den gang var elva, i likhet med alle større elver i europeiske industriområder, sterkt forurenset. Sagflis fra tømmersagene, utslipp av kjemikaler fra veveriet, fargerier, bryggerier, papir- og metallindustri og ikke minst kloakk fra den raskt voksende befolkningen og fra alle hestene ble dumpet i elva. Hestene som den gang var den viktigste drivkraften i transportmaskineriet. De sørget for at råstoffer ble fraktet til fabrikkene og at ferdige varer ble returnert til havnen for distribusjon til nasjonale og internasjonale kunder.


Nå er nesten alt borte. Bare Bjølsen valsemølle, eller Lantmännen Cerealia Norge som bedriften heter i dag, er den eneste gjenværende produksjonsbedriften fra de tradisjonelle industriene som fortsatt er i drift. Jeg har tatt med kameraene mine på vandring langs elva for å feste til bildebrikkene hvordan naturen og vi mennesker tar tilbake områdene som en gang var inngjerdet, nedbygd og industrielt produktive. Samtidig er jeg på jakt etter fortiden. Heldigvis finnes det fortsatt noen spor etter det som var, noe noen av bildene på denne nettsiden har som mål å vise.