Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Fotograf - fotografier - fotokunst - fotobok - bilder av #mindscape, #landscape and #cityscape

Akerselva - Lantmännen Cerealia, avd. Bjølsen valsemølle Oslo

Bjølsenfossen med sitt fall på 16 meter er Akerselvas høyeste og ligger litt anonymt gjemt innenfor gjerdene til Bjølsen Valsemølle. Det skal ha ligget mølle her siden 1300-tallet og dagens mølle, som er en videreføring av Bjølsen valsemølle, er en av få industribedrifter som fortsatt ligger langs elva. Kraften i fossen er i tillegg til møllevirksomhet opp gjennom tidene blitt utnyttet både til sagbruk, såpefabrikk og veveri. Etter sin etablering i 1884 overtok Bjølsen Valsemølle lokalene til Sandager mølle på østsiden av elven og utvidet anlegget flere ganger til å bli en av Norges største møller. Dagens drivere av møllen, Lantmännen Cerealia, er stolte av å kunne videreføre denne tradisjonen.

Kornmøllene var antakelig de første som benyttet Akerselvas fossefall som drivkraft til verktøy for bearbeiding av råstoff til matvarer. De første møllene var kvernkaller, dvs. et vannhjul i fossen nederst på en loddrett aksling som drev den øverste av to møllesteiner som lå ovenpå hverandre oppe i kvernhuset. Dette utnyttet vannkraften svært dårlig, så på 1500-tallet ble overfallshjulet introdusert. Det oppreiste hjulet med skovler, som de fleste av oss forbinder med gamle møller, drevet av vannets tyngde fra en vannrenne og overført til møllesteinene vha. tannhjul eller reimer. Senere ble bruken av vannkraften effektivisert ved utvikling av turbiner som enten kunne brukes til å produsere elektrisk kraft eller drive møllene med mekaniske koplinger. I dag renner vannet bare forbi fabrikken. Elektrisk kraft fra andre og større vassdrag har overtatt rollen som energileverandør.