Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Observer with any lens on #mindscape, #landscape and #cityscape

Kråketinget

Min oppfatning av kråker er at de stort sett er vennlige, kjenner deg igjen når du møter dem, rydder opp både etter seg selv og andre og tar i et tak som politi om noen skulle finne på å gjøre de andre dyrene noe vondt. 

Mat!

Kråke på tynn is

Snøkråke

Utkikkspost

Kråke i skogen

Hei!

Kråke i sort og hvitt, nærmere bestem grått

Sint kornkråke i Lund

Kråke på reir - oransj

.

0